Šta je eService

je sistem za upravljanje voznim parkom koji omogućava preduzeću adekvatno upravljanje i koordinaciju svojih vozila iz centralizovanog informacionog sistema razvijenog na web platformi kojem je moguće pristupiti sa svih lokacija i uređaja gdje je dostupan internet.

eService korisniku pruža uvid u sistem upravljanja voznim parkom i pristup informacijama 24/7 što je od velike važnosti za poslovanje i održavanje kvaliteta usluge prema vašim klijentima.

eService sistem ima višenamjensku upotrebu. Može se implementirati za evidenciju voznog parka jedne kompanije kao i evidenciju namjenjenu za autoservise koje se bave održavanjem vozila pravnim i fizičkim licima.

eService aplikacija za vozni park | iDEV IT Solutions and Services
eService aplikacija za vozni park | iDEV IT Solutions and Services
eService aplikacija za vozni park | iDEV IT Solutions and Services

Evidencija vozila

eService omogućava evidenciju svih podataka o vozilu i komitentu.

Alarmni sistem

eService obavještava na termin isteka dokumentacije. Sistem Vas alarmira 20 dana prije.

Izvještaji


eService nudi kreiranje izvještaja po vozilu, vrsti troška ili komitentu.

Evidencija podataka o vozilu i komitentu

eService nudi unos podataka o vozilima i komitentima. Detaljna evidencija registracije, podataka o vozilu i komitentu, kilotraža, praćenje zaduženja po vožačima.

Praćenje troškova

eService nudi praćenje podataka o održavanju guma, svim redovnim i vanrednim servisima, potrošnja goriva i ostalih troškova.

Dokumentacija za vozilo

Evidencija izdatih dokumenata za vozilo (registracija, polise osiguranja, garancija i računa o održavanju).

eService prilagođen za sve uređaje

Upravljanje eService sistemom se vrši kroz web, jedino što Vam je potrebno je pretraživač i pristup internetu.

Da li je vašoj firmi potreban eService sistem?
Testirajte eService sistem besplatno.

Pošaljite upit